UštipMix

Ne znate koju porciju naručiti? Jedu vam se obični uštipci a mogli biste koji i od heljde, ili mogli biste mix bezglutenskih i integralnih bezglutenskih uštipaka? Zašto ne biste dvije porcije spojili u jednu?

KAKO?

Od sada imate opciju da u jednoj porciji dobijete obične + heljda uštipke ili bezglutenske + integralne bezglutenske uštipke. Stoga imamo obični UštipMix i bezglutenski UštipMix.

Prilikom vaše narudžbe, potrebno je samo da naglasite da želite UštipMix, te odaberete koji tačno želite.

KOJE SVE PORCIJE MOGU MIXATI?

Sve! Moguće je spojiti svaku istu porciju obični + heljda ili bezglutenski + integralni bezglutenski.

OBIČNI UŠTIPMIX:

 • UštipMix porcija – 3 obična + 3 heljda uštipka = 7 KM
 • UštiPlata Mix – 3 obična + 3 heljda uštipka = 15 KM
 • UštipSir Mix – 2 obična + 2 heljda uštipka = 7 KM
 • Uštipčić Mix – mix običnih i heljda uštipčića = 6 KM
 • Smotani UštipMix – 1 obični + 1heljda uštipak = 10 KM
 • Dedin Mix – 1 obični + 1 heljda dedin uštipak = 8 KM
 • Uštip'Ko Mix – 1 obični + 1 heljda slatki uštipak = 10 KM
 • UštipKrem ili UštipDžem mix – 2 obična + 2 heljda slatka uštipka = 7 KM

GLUTEN FREE UŠTIPMIX:

 • Bezglutenska UštipMix porcija – 3 GF + 3 integralna GF uštipka = 10 KM
 • Bezglutenska UštiPlata Mix – 3 GF + 3 integralna GF uštipka = 18 KM
 • Bezglutenski UštipSir Mix – 2 GF + 2 integralna GF uštipka = 10 KM
 • Bezglutenski Uštipčić Mix – mix GF i integralnih GF uštipčića = 9 KM
 • Bezglutenski Smotani UštipMix – 1 GF + 1 integralni GF uštipak = 13 KM
 • Bezglutenski Dedin Mix – 1 GF + 1 integralni GF dedin uštipak = 11 KM
 • Bezglutenski Uštip'Ko Mix – 1 GF + 1 integralni GF slatki uštipak = 13 KM
 • Bezglutenski UštipKrem ili UštipDžem Mix – 2 GF + 2 integralna GF slatka uštipka = 10 KM